algemene voorwaarden daniel show

tropisch bar compleet
Algemene voorwaarden Daniel show

Bij bellen en beantwoording van e-mails verklaart de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene voorwaarden van Daniel show en aanverwante bedrijven en websites.

Algemene Voorwaarden Daniel Show

voor al onze overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing:

Geluid:
1. Voor dansacts wij komen met een cd en memory stick, en opdrachtgever moet een muziekinstallatie aanwezig hebben die een van de 2 mogelijkheden heeft.(cd of  memory)
1.1 als een muzikant apart is geboekt bij de act (een afgesproken niet akoestisch optreden) kunnen wij eventueel via zijn muziekinstallatie onze muziek spelen.

2. Betalingen
Wij accepteren alleen betaling per bank voorafgaand aan de datum van ons optreden tegen afgifte van een factuur en een VAR- of IPV-verklaring. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij ook betalingen in contanten aannemen op de dag van het feest voor begin show. Wij accepteren geen betalingen per bank achteraf. U dient voordat u een boeking doet bij uw organisatie na te gaan of men met deze voorwaarde accoord gaat.
Als dat niet haalbaar voor U is, dan is helaas samenwerken niet mogelijk
Betaling van het honorarium aan de artiest geschiedt contant voorafgaande aan het optreden bij optredens op alle feesten 

3. Slangen
Optredens met de slang buiten gaan door alleen als de temepertuur boven de 21 graden celsius is. Ontvangst met de slang is mogelijk alleen als bij de deur NIET TE KOUD IS voor de dier. (minimaal 21 Celsius) In de winter eventjes buiten met de slang staan is geen sprake van.
Optredens met de slang vallen onder onze verantwoordelijkheid.
Foto's met de slang zijn op risico klanten (degene die met de slang op de foto durft) Verantwoordelijkheid ligt bij de klant om zijn klanten over deze voorwaarden te informeren.

4. Uitgebrachte offertes:
Een offerteaanvraag is geen contract dit is een vrijblijvende offerte van alle 2 kanten
Een optie kost U niets en verplicht U tot niets. (Dat geldt van allebij kanten) 
Een optie blijft 3 dagen staan bij niets horen van mogelijke klant. (tenzij anders afgesproken)

5. Bezetting band
Bezetting van de band / dansgroep kan wisselend zijn. Nummer van muzikanten / danseressen blijft altijd zoals afgesproken.
Door ziekte of persoonlijke situaties kan de bezetting van de band veranderen maar wij geven garantie dat u nooit zonder entertainment zal blijven.

6. Files en overmacht
Aan de optreedtijd kunnen rechten aan verleend worden, aan de aankomst tijd niet.
als het gaat over optredens verder dan 200 km van Lelystad hou rekening dat met beste intenties wij – door overmacht of file toch later kunnen aankomen dan afgesproken. Wij doen altijd ons best om op tijd te zijn, zelfs eerder dan de afgesproken tijd, maar er zijn situaties van overmacht waar wij simpelweg niet door kunnen. Artiest verplicht zich in het algemeen 45 min voor aanvang optreden in volledige bezetting aanwezig te zijn.
Indien er door onvoorziene omstandigheden, zoals verkeerssituaties, oponthoud als Politiecontroles, verkeershinder, onduidelijke wegwijzers, omleidingen, weersomstandigheden en andere niet-genoemde omstandigheden vertragingen kunnen ontstaan c.q. worden veroorzaakt, kunnen de artiest(en) noch Daniel show en nevenbedrijven op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die zou kunnen opgelopen worden. 

7. Garanties
Contactant en opdrachtgever bij ondertekening van de overeenkomst verklaren persoonlijk borg te staan voor nakoming van de in de overeenkomst genoemde voorwaarden en de afgesproken betalingen.

Opdrachtgever is verplicht een week voor de feest te bellen naar de artiesten / contactpersoon om laatste details over de feest door te nemen.

8. Schade bij optredens / ontevredenheid over de act
De artiest zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door opdrachtgever of derden, voortvloeiend uit het optreden. 


9. Verplichtiging artiest
De artiest verplicht zich te zullen houden aan de redelijke aanwijzingen en instructies van de opdrachtgever en verplicht zich naar beste kunnen te zullen optreden. Indien opdrachtgever is van mening dat dit is niet gebeurt, dan kan contractant artiest direct verantwoordelijk stellen en deze voor de rechter brengen. Daniel show kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geen enkele situatie.
Bij ontevredenheid over speeltijden en gedrag artiest dient opdrachtgever onmidelijk te bellen met 06 29 457 407 of 06 44 508 525

10. Verplichtiging opdrachtgever
Opdrachtgever zal zorg dragen voor een verwarmde en afsluitbare kleedruimte. Toiletten, stromend water en spiegel dienen in de directe omgeving aanwezig te zijn. 

De artiest en crew hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid voor rekening van de opdrachtgever. 

De door het Bureau Muziek- en Auteursrechten (BUMA) en dergelijke instanties eventueel te heffen kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

De opdrachtgever zal de artiest op de hoogte stellen van eventuele omleidingen, wegopbrekingen en/of -afsluitingen die de directe toegang tot de locatie van het optreden kunnen belemmeren. 

De opdrachtgever zorgt voor de juiste vergunningen en/of ontheffingen om de optreden te laten plaatsvinden.
Mocht het optreden door tussenkomst van de politie en/of brandweer worden verboden of beëindigd, dit ten gevolge van bijvoorbeeld het ontbreken van de vereiste vergunningen of door klachten van omwonenden, dan ontslaat dit de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot volledige betaling van het overeengekomen honorarium. 

Opdrachtgever zorgt voor een deugdelijke stroomvoorziening bestaande uit tenminste twee vrije stroomgroepen 220 volt van 16 ampère. De stroomvoorziening is bereikbaar binnen een straal van 5 meter van de speelplek. 

11. Optredens buiten:
Bij koud of slechte weer dat instrumenten kan beschadigen of de gezondheid van de artiest kunnen beinvloeden worden buiten geplaande optredens binnen uitgevoerd.

12. Anuleringsvoorwaarden
Annulering van het optreden door de opdrachtgever ontslaat hem niet van zijn verplichting tot betaling van het overeengekomen honorarium zoals in de overeenkomst omschreven voor annuleringen binnen een week voor de optreden. 2 weken voor de optreden = 50 % honorarium 1 maand voor de optreden anullering = geen kosten

Bij sterfgevaal in familie = annullerrings zonder kosten in overleg met Daniel show

Mondelinge opdracht bevestigd via de email als bindend worden beschouwd.

13. Restitutie
Restitutie wordt nimmer verleend in het geval dat het optreden niet of niet geheel aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldeed. 

14. Daniel show treedt enkel op als bemiddelaar tussen opdrachtgever en artiest en kan daarom op geen enkele manier en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk worden gesteld voor immateriële en materiële schade, die direct, dan wel indirect voortvloeit uit het optreden of het niet optreden van een artiest. Eventuele schade kunnen worden verhaald bij de desbetrefende artiest direkt door de contractant. Artiesten zijn op de hoogte hiervoor.

15. Publiciteitsmateriaal
Het is voor de artiesten verboden eigen publiciteitsmateriaal te verspreiden aan de opdrachtgever. Het is verboden aan de opdrachtgever om telefoon nummers of visitekaartjes na te vragen aan de artiesten. Bij overtreding zal de boete 3 maal de volledige bruto gage bedragen. Als artiest zijn visitekaartje uitdeelt, dan is de opdrachtgever verplicht om dit aan Daniel show te vermelden.

Verspreiden van folders en promotie material kan alleen worden gedaan in overleg met Daniel show. Folders van de opdrachtgever zijn vanzelfsprekend toegestaan.

Akoord Algemene Voorwaarden
Bij beantwoording van E-mail door Daniel show of aanverwante bedrijven en websites verklaard de ontvanger akkoord te zijn gegaan met de Algemene voorwaarden van Daniel show en aanverwante bedrijven en websites.

16 .SLOTBEPALINGEN 
36.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
36.2 Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. 

Voor informatie en reservering
latin.show01@gmail.com

Mobil: 06-29 457 407 of 06 44 508 525 Tel: 0320 769037

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Thuis naar de show pagina tropical

tropische danseressen


mexicaanse live muziek


brassband

steeldrum band

steeldrum band

samba danseressen

samba danseressen

Tropische decoratie:


cocconut cocktail

ontvangst

samba show

tropisch ijs

kleine tropische bar

Tropisch show

Ontvangst in prachtige tropische kleding
Met akoestisch live muziek
of met een tropische slinger (mogelijk tegen inkoop prijs 0.35 ct / stuk ex btw wij kunnen deze krijgen bij de groothandel)
Een hawaii opening dans (10 min)
Een salsa workshop met de gasten (plus min 25 a 30 min)
Een limboshow met vuurshow en een tropische slang voor de winnar (plus min 25 min)
mogelijkheid dat de gasten na aflop met de slang op de foto gaan
1 entertainer avondvullend op basis van 4 a max 5 uur aanwezig
Reiskosten vanaf Lelystad 0.25 ct / km heen en terug

1 entertainer / artiest / danser
Prijs 695 ex btw ex reiskosten

laura ontvangst akoestisch
Ontvangst
hawaii dans
Hawaii
salsa workshop
Salsa workshop met gasten
limboshow laura
Limboshow

2 entertainers – danser en danseres of 2 danseressen naar wens klant:
Prijs 895 ex btw ex reiskosten

De show boven maar dan met z'n tween en bij de ontvangst de aap (zie video)

aap en danseres
Ontvangst met een grappige aap
ontvangst met een aap
Aap helpt met de garderobe en maakt leuke grapjes
salsa show
Salsa workshop met z'n tween
vuurshow duo
Leuke vuurshow bij de limboshow
met 2 vuurspuugers een een Albino python
 


extra te bestellen bij de tropische show:
- Brassband (5 man) en 3 danseressen 1 x show 25 a 30 min 1000 ex btw ex reiskosten
2 x 15 min 1500 ex btw ex reiskosten
Reiskosten vanaf Rotterdam 0.25 ct / km h & terug
                                                            
- Live muziek – Tropisch gitarist / zanger  incl eigen versterking: 2 of 3 of 4 uur live
muziek met pauzes
3 x 45 min of 5 x 30 min naar keus klant 350 ex reiskosten
                                                            
Live muziek – grotere band: duo, trio of kwartet 250 ex btw per muzikant ex reiskosten
                                                             
Mogelijkheid te kiezen allround of alleen Latin of steelduo/ trio. Hij kan ook muziek in de pauzes spellen
mogelijkheid gebruiken microfoon voor speeches

- Tropische cocktails: min afname 100 cocktails. 500 euros ex btw
glas 375 ml, Pina colada, Jungle juice, Mojito, Caipirinha

Tropische koude hapjes  - nachos met guacamoles en kleine tapas op de tafels
(olijven, tapenade, brood) 5 euro’s p p
                            
Tropisch schaafijs 2.00 euros p.p    


Tropische decoratie:  palmbommen, raffia paraplu’s, sceene setters enz 250 ex btw
Aan ieder klant wordt een borg van 200 euros gevraagd voor de decoratie. Als zijn gasten decoratie breken of meenemen, wordt deze met de borg afgerekend. Wij zeten decoratie op en afbreken en meenemen de decoratie terug. click hier voor fotos

Betalingen:
Wij accepteren alleen betaling per bank voorafgaand aan de datum van ons optreden tegen afgifte van een factuur en een VAR- of IPV-verklaring. Indien dit niet mogelijk is, kunnen wij ook betalingen in contanten aannemen op de dag van het feest voor begin show. Wij accepteren geen betalingen per bank achteraf. U dient voordat u een boeking doet bij uw organisatie na te gaan of men met deze voorwaarde accoord gaat.


tropisch-bar.nl

tropisch-bar.nl, tropical-steelband.nl, tropicalsteelband.nl, arabischfeest.nl, steelbandfeest.nl, steelband-feest.nl, arabisch-feest.nl, spaansebar.nl, spaanse-bar.nl, tropischbar.nl, tropisch-bar.nl,